O firmie

najnowsze informacje o firmie

Witamy.
Firma JW Transport świadczy transport kontenerów, jak również oferuje transport po­nad­ga­ba­ry­to­wy. Wrocław, Katowice, Śląsk, Kraków to główne obszary naszego działania, ale także wy­ko­nu­je­my usługi lo­gi­stycz­ne na terenie całego kraju oraz za granicą. Oprócz tego możemy za­ofe­ro­wać transport HDS. Spe­cja­li­zu­je­my się w prze­wo­zach, wyładunku oraz montażu kon­te­ne­rów mo­du­ło­wych. Wyróżnia nas pro­fe­sjo­na­lizm w działaniu, do­świad­cze­nie oraz wy­kwa­li­fi­ko­wa­na kadra pra­cow­ni­ków, dzięki czemu nasze usługi HDS są na najwyższym poziomie.

Jesteśmy stale gotowi do pracy. Posiadamy profesjonalną flotę samochodów, dzięki której nasz transport ponadgabarytowy odbywać się może na terenie Polski oraz za granicą. W naszej ofercie posiadamy również transport kontenerów wraz z ich wyładunkiem. Każdy powierzony nam ładunek jest ubezpieczony, dzięki czemu nasze usługi HDS należą do jednych z najlepszych. Nasza firma docenia zaufanie, jakim darzą nas klienci, dlatego stale się rozwijamy, abyśmy mogli dla Państwa świadczyć transport ponadgabarytowy jeszcze sprawniej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na:

- TRANSPORT HDS
- TRANSPORT KONTENERÓW
- TRANSPORT PONADGABARYTOWY
- USŁUGI HDS

Kontakt

608 521 934
jwtransport@op.pl

Przepisz kod: captcha